Contactgegevens

 • Aboe Daoedschool
 • Marnixlaan 362
 • 3552 HM Utrecht
 • E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Telefoon: 030-244 0720
 • Fax: 030-244 2997

De School

De Aboe Da'oedschool is een basisschool op islamitische grondslag: de eerste islamitische basisschool in Utrecht. De school is vernoemd naar een islamitisch geleerde, Aboe Da'oed. Deze leverde een belangrijke bijdrage aan de samenstelling van de overleveringen (Hadith) van de profeet Mohammed, vrede zij met hem. De school werd in 1993 opgericht door ouders die veel waarde hechten aan onderwijs en opvoeding op islamitische grondslag.

Schoolbestuur
Op basis van de Koran en Hadith bewaakt het schoolbestuur de in de statuten vastgelegde grondslagen van en visie op het islamitisch onderwijs. Het schoolbestuur bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en de secretaris. In de praktijk is van een strikte scheiding tussen het dagelijks en het algemeen bestuur nauwelijks sprake. Het bestuur vergadert regelmatig over bestuurlijke zaken en ontwikkelingen op onderwijsinhoudelijk niveau en op schoolniveau. Daarnaast overlegt het bestuur regelmatig met de directeur. Deze overleggen hebben vooral betrekking op gedelegeerde (uitvoerende) directietaken. Met de Medezeggenschapsraad vindt, volgens de regels, gemiddeld twee keer per jaar overleg plaats. Daarnaast zijn er diverse overleggen met externe deskundigen, organisaties en overheidsinstellingen.

Het bestuur speelt in op ontwikkelingen en initieert activiteiten op verschillende beleidsterreinen en werkvelden, die als volgt kunnen worden samengevat:

 • identiteit: de levensbeschouwelijke vorming op basis van islamitische, pedagogische en didactische uitgangspunten;
 • onderwijs: de keuze van leermiddelen, de organisatiestructuur van de school, ouderparticipatie, gedragsregels, leerlingbegeleiding;
 • personeelsbeleid: formatiebeleid, arbeidsvoorwaarden- en loopbaanbeleid;
 • materiële zaken: zorg voor adequate huisvesting, beheer en onderhoud van gebouw en inventaris;
 • financiële zaken: het zorgen voor reserveringen, het plannen van uitgaven, bijvoorbeeld voor de aanschaf van leermiddelen;
 • vertegenwoordiging: het onderhouden van contacten met derden.